Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
คำแนะนาโรคอีสุกอีใสในเด็ก

คำแนะนาโรคอีสุกอีใสในเด็ก

1. ข้อมูลเบื้องต้น โรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวที่ทาให้เกิด งูสวัด ติดต่อได้ด้วยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน หรือโดยการสัมผัสตลอดจนการใช้ของร่วมกับผู้ที่เป็นอีสุกอีใส หรืองูสวัด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หรือที่นอน โดยปกติจะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยทั่วไป โรคอีสุกอีใสมักจะระบาดในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนเช่นเดียวกับหัด แต่ก็พบได้ประปรายตลอดทั้งปี โดยมากจะพบในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี รองลงมาจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ 1-4 ปี กลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาว ตามลาดับ อาการของโรค ในเด็กจะมีไข้ต่า อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร ส่วนใหญ่มักมีไข้สูง มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัด ขณะเดียวกันก็จะมีผื่นขึ้นพร้อมๆ กับวันที่เริ่มมีไข้หรือ 1 วันหลังจากมีไข้ ในระยะแรกจะขึ้นผื่นแดงราบก่อน ต่อมากลายเป็นตุ่มนูน มีน้าใสๆ อยู่ข้างใน และมีอาการคันอีก 2-4 วันต่อมาก็จะตกสะเก็ด ผื่นและตุ่มเหล่านี้จะขึ้นตามไรผมก่อน แล้วจะกระจายไปตามใบหน้า ลาตัวและแผ่นหลัง บางคนมีตุ่มใสขึ้นในช่องปาก ทาให้ปากและลิ้นเปื่อย จะเกิดอาการเจ็บคอ บางคนอาจไม่มีไข้มีเพียงผื่น และตุ่มขึ้นเท่านั้น ผื่นขึ้นมากที่สุดที่ใบหน้าและลาตัว เด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่ […]

อ่านรายละเอียด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา