Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
นพ.ชัยกช อนุกูลกาญจน์

นพ.ชัยกช อนุกูลกาญจน์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา